Door Petra Zwang op 27 januari 2021

Evaluatie aanpak Jaques Urlusplein

De inkt van de overeenkomst tussen Woonplus, Eneco en de gemeente Schiedam is nog maar net droog.

Groenoord wordt de eerste woonwijk die van het gas af gaat.

Woonplus is voortvarend met het aanpassen van de appartementen. De eerste flat op het Jacques Urlusplein is gereed.

Over het eindresultaat is niet iedereen even enthousiast.

De PvdA heeft vanavond het college gevraagd om deze gang van zaken te evalueren, om zo te leren voor de aanpak van de volgende appartementen.

Wij denken aan vragen als hoe ging de informatieverstrekking, hoe ging werden de bewoners gevraagd in te stemmen, hoe verliep de planning.

Maar ook wat is de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden.

De PvdA is blij dat wethouder Minas onze vraag beantwoordt met een volmondig uiteraard!

Petra Zwang

Petra Zwang

Mijn naam is Petra Zwang, ik ben 50 jaar en ik woon in Schiedam Woudhoek. Van huis uit ben ik onderwijzeres, maar ik heb ook nog kort in een verzorgingshuis gewerkt. Van jongs af aan ben ik gewend om naast mijn opleiding en werk vrijwilligerswerk te verrichten. Zo ben ik actief geweest bij de Schiedamse Watervrienden

Meer over Petra Zwang