Wonen, werken en vrijwilligers

Door Petra Zwang op 9 november 2021

Bijdrage van Petra Zwang tijdens de Raadsbegroting van 9-11-2021:

Voorzitter,

Vandaag bespreken we de begroting van de gemeente Schiedam 2022, de laatste begroting van deze raad, van dit college.

Ik wil het vanavond aan de hand van drie moties met u hebben over drie thema’s waar wij de afgelopen periode vaak de aandacht voor hebben gevraagd, te weten wonen, werk en vrijwilligers, de subsidietafels Samen Schiedam.

Laat ik beginnen met WONEN:

Bouwen voor bewoners, niet voor beleggers, dat klinkt u vast bekend in de oren. De PvdA heeft de afgelopen jaren tot 3 keer toe aangedrongen op sturing vanuit de gemeente middels een motie.

En uiteindelijk met succes. De zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen is opgenomen in de woonvisie Schiedam. Ik hoor u vragen, waarom daar zo op aandringen. De woningmarkt is ontploft. Voor starters is het onmogelijk om een huis te bemachtigen. Maar ook wooncarrière maken is een uitdaging. De nood is hoog.

We hebben ondertussen allemaal wel een keer een briefje in de bus gehad van een jong gezin wat een huis zoekt, met een tranen trekkende foto. Maar als je belt krijg je geen jonge moeder aan de telefoon.

Beleggers, speculanten, uitzendbureaus en huisjesmelkers beleven gouden tijden. Door overbieden kopen zij woningen op, om met winst door te verkopen, te verhuren tegen belachelijke prijzen. Of door te cashen op overbewoning.

Dat betekent niet alleen dat woningen een schaars goed is geworden, waar we als stad niet tegenop kunnen bouwen. Er is ook sprake van uitbuiting, gevaarlijke situaties en woonoverlast. Daarom wil de PvdA nog een stapje verder gaan. Wij vragen het college de mogelijkheden van een opkoopbescherming te onderzoeken bij de aankoop van bestaande woningen.

Voorzitter dan over WERK:

Werken is leuk, geeft energie, zorgt voor een inkomen en geeft onafhankelijkheid. Maar het hebben van werk is niet vanzelfsprekend. Veel Schiedammers zijn vanuit de huishoudschool of lts doorgestroomd naar werk.

Maar nu gaat dit werk veranderen.

Er worden andere vaardigheden gevraagd, andere competenties. Sommige werkzaamheden verdwijnen helemaal. Denk maar aan de datatypistes…

De jongeren onder ons, kijken mij nu waarschijnlijk aan met een blik van waar heeft ze het over??

Er is veel werk voor HBO en universitair geschoolde Schiedammers. Maar hoe zit het met de Schiedammers met een MBO niveau 2 of 3 diploma?

En de Schiedammers die iets meer afstand van de arbeidsmarkt hebben.

En tot slot de Schiedammers die al langere tijd op zoek zijn naar werk. Zij solliciteren als een dolle, maar worden vaak niet eens op gesprek uitgenodigd.

Voorzitter, Werk, daar is iets raars mee aan de hand. Waar een deel van de Schiedammers moeilijk een baan kan vinden of houden, zien we dat werkgevers in steeds meer sectoren vacatures niet vervuld krijgen.

Denk daarbij aan de sectoren Zorg, ICT, logistiek.

Er is sprake van een mismatch. Een opleiding kan een oplossing zijn om de mismatch te laten verdwijnen. Echter, niet iedereen kan zich een opleiding veroorloven, niet alle werkgevers kunnen een opleiding voor het nieuwe personeel betalen.

Rotterdam werkt sinds een paar jaar met een scholingsfonds. De PvdA vraagt het college om te onderzoeken wat de mogelijkheden in Schiedam zijn, hierin samen optrekkend met Vlaardingen en Maasluis.

En tot slot de Samen Schiedam:

Samen Schiedam. Een innovatieve wijze van subsidiëren, werkend met vier tafels en alle partijen in Schiedam die een bijdrage leveren aan een sociaal Schiedam. Aan de tafel zitten grote organisaties, kleine sociale ondernemers, wijkinitiatieven en vrijwilligersorganisatie, organisaties die volledig op vrijwilligers draaien.

Bij de start werd ons verteld dat aan de tafels het gesprek moet gaan over de inhoud: wie doet wat, waar zit overlap, waar kunnen we elkaar aanvullen?

So far so good. Maar het gaat ook over de verdeling van middelen en het scoren aan de hand van criteria van de aanvragen. Voorzitter, hier gaat het gruwelijk mis. Waar eerst de speelotheek en de kledingbank sneuvelden, lijkt nu de beurt aan de scouting en de Werf.

Het lijkt dat met name vrijwilligersorganisaties de dupe zijn van deze werkwijze.

Als eerste zijn de tafelsessies allemaal overdag, waar veel vrijwilligers een baan hebben en dus niet aanwezig kunnen zijn.

Dan vraagt de subsidieaanvraag vaardigheden waar de vrijwilligers niet zo goed in zijn. Je vraagt aan wat je nodig hebt, en wat ze allemaal doen vergeten zij vaak te vermelden.

De PvdA vraagt samen met andere partijen om een gedegen onafhankelijke evaluatie, zowel op inhoud, proces als financiën. In afwachting hierop stellen wij voor om de subsidieaanvraag van de vrijwilligersorganisaties te beoordelen mbv criteria passend bij de aard van de organisatie. Want Schiedam draait op zijn vele vrijwilligers, zij zijn het cement van onze stad. Daar moeten we zuinig op zijn.

Voorzitter, dat kost geld, dat klopt. Maar dat mag geen probleem zijn. Kijkend naar de begroting die sluitend is over meerdere jaren, zien wij een aantal pijnlijke bezuinigingen.

De Rotterdampas is voor dit jaar gered, maar hoe verder? De kindergemeenteraad?

Een mooie opgave voor de volgende raad om hier iets van te vinden. Maar wij zien ook een claim van 1 miljoen euro voor de ambtelijke organisatie. Zonder onderliggend plan, zonder doelen, indicatoren. Gewoon een blanco check.

Voorzitter, dat is voor de PvdA onacceptabel. De ambtelijke organisatie werkt hard en dat wordt gewaardeerd, net als alle vrijwilligers in de stad, ook zij werken hard en worden gewaardeerd. Laten we daar dus geen onderscheid in maken.

Ingediende moties:

Motie Kopen om te wonen (opkoopbescherming onderzoeken)

Motie Samen Schiedam

Motie scholingsfonds

Petra Zwang

Petra Zwang

Mijn naam is Petra Zwang, ik ben 50 jaar en ik woon in Schiedam Woudhoek. Van huis uit ben ik onderwijzeres, maar ik heb ook nog kort in een verzorgingshuis gewerkt. Van jongs af aan ben ik gewend om naast mijn opleiding en werk vrijwilligerswerk te verrichten. Zo ben ik actief geweest bij de Schiedamse Watervrienden

Meer over Petra Zwang