De Honderdste Verjaardag van mevrouw Van der Ster-Verstreaten

20 augustus 2021

Op 19 augustus 2021 werd mevrouw Van der Ster-Verstreaten honderd jaar. Als sociaaldemocraat van het eerste uur was mevrouw Van der Ster-Verstreaten lid van de Partij van de Arbeid sinds onze oprichting.

Als blijk van onze waardering is het bestuurslid Jos van Setten met een gouden speldje en namens de afdeling is een bouquet gestuurd en mevrouw Van der Ster-Verstreaten leek er erg tevreden mee.