Meerderheid raad komt met verklaring over de komst van 50 asielzoekers.

24 december 2021

Een meerderheid van de raad bestaande uit CDA, CU-SGP, D66, Denk, Fractie Post, Fractie Van Dijk, Groen Links, PvdA en PS heeft een statement afgegeven over de aanwijzing en de komst van circa 50 asielzoekers op de Buitenhavenweg.

Schiedam heeft in het recente verleden aangetoond, in goed overleg met bewoners en bewonersorganisaties, op een succesvolle wijze groepen statushouders te kunnen herbergen. Deze manier van werken middels een bestuurlijke aanwijzing van de regering draagt niet bij aan een draagvlak onder de bevolking. Dat vinden wij zorgelijk omdat we ons realiseren dat zaken alleen goed van de grond komen als ze door Schiedammers worden ondersteund. 

statement vluchtelingen huisvesten Schiedam