Programmabijeenkomst vrijdag 24 september: Onderwijs

19 september 2021

De PvdA Schiedam werkt momenteel hard aan het Verkiezingsprogramma voor 2022-2026. Hiervoor zijn al een viertal bijeenkomsten gehouden waar bewoners en betrokkenen input gaven.

De 5e bijeenkomst komt er aan. Deze is vrijdag 24 september om 19:30.
Tijdens deze bijeenkomst willen we de volgende 3 onderwerpen met name bespreken samen met mensen uit de praktijk
• Samen naar school. In Schiedam zijn er kinderen met een beperking. Het onderwijs geeft hun de kans om ook voor deze kinderen mee te participeren in het reguliere onderwijs. Kim Antonissen van de stichting Passie vertelt over integratie in de Obs de Violier.
• Leerlingen hebben tijdens de afgelopen Corona periode vertraging opgelopen in het onderwijs. Wat is er nodig om er voor te zorgen dat elk kind dezelfde kansen krijgt om deze vertraging weer in te lopen. Onderwijzer uit de praktijk komt daarbij aan het woord.
• Laaggeletterdheid. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet. Waar liggen de uitdagingen voor de komende 4 jaar in Schiedam?

De bijeenkomst is van 19:30-21:00 uur. Wij doen dit via Google Meets. U kunt zich aanmelden bij [email protected] Wij sturen u dan een link voor deze on-line bijeenkomst.