Themabijeenkomst 24 juni: Zorg – zeker zijn van tijdige en adequate hulp

16 juni 2021

In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA Schiedam schrijft aan een nieuw
verkiezingsprogramma. Hiervoor gaan we in gesprek met de Schiedammers. Vanwege de
Coronaregels zijn de eerste bijeenkomsten nog digitaal, maar we hopen elkaar in september weer
snel in levende lijve te kunnen ontmoeten.

Alweer de derde bijeenkomst vindt plaats op donderdag 24 juni om 20.00 uur onder leiding van
Hanke Clausen en Petra Zwang. Het thema “Zorg” gaat over zeker zijn van tijdige en adequate hulp
voor de Schiedammers. In 2015 is Jeugdhulp en WMO, ofwel de zorg voor jongeren en hun ouders,
senioren en Schiedammers met ( fysieke ) beperkingen, door het Rijk overgedragen aan de
gemeenten. De PvdA vraagt zich af, nu we zes jaar verder zijn, wat dit betekent in het dagelijks leven
voor Schiedammers met een hulpvraag. Wat is er nodig om zeker te zijn van tijdig adequate zorg?
Wij willen hierover graag met de stad in gesprek.

Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar [email protected] . Zij krijgen dan een link voor
de bijeenkomst.