Petra Zwang

Petra Zwang

Wethouder Schiedam 2022-2026

Armoedebeleid en Schuldhulpverlening Kinderopvang/ Voor- en vroegschoolse educatie Volwasseneneducatie en laaggeletterdheid Zorg en Welzijn - Wmo (m.u.v. Jeugdzorg) - Wijkondersteuningsteams - Samen Schiedam - Senioren Volksgezondheid Wijkregie en Burgerparticipatie
Jessica Silva

Jessica Silva

fractievoorzitter PvdA gemeenteraad Schiedam

Dick van Belle

Dick van Belle

Lid gemeenteraad Schiedam

Wijnand de Leeuw

Wijnand de Leeuw

Lid gemeenteraad Schiedam

Wouter Boender

Wouter Boender

Lid gemeenteraad Schiedam

Aad Verbeek

Aad Verbeek

Eerste opvolger fractie PvdA gemeenteraad Schiedam ; Lid algemeen bestuur

Jos van Setten

Jos van Setten

secretaris en waarnemend voorzitter

Bart Overzier

Bart Overzier

Penningmeester

Joop Buunk

Joop Buunk

Lid algemeen bestuur

Remko Mooi

Remko Mooi

Lid algemeen bestuur

Waar ben je naar op zoek?