Petra Zwang

Petra Zwang

Wethouder Schiedam 2022-2026

Armoedebeleid en Schuldhulpverlening Kinderopvang/ Voor- en vroegschoolse educatie Volwasseneneducatie en laaggeletterdheid Zorg en Welzijn - Wmo (m.u.v. Jeugdzorg) - Wijkondersteuningsteams - Samen Schiedam - Senioren Volksgezondheid Wijkregie en Burgerparticipatie
Wijnand de Leeuw

Wijnand de Leeuw

fractievoorzitter PvdA gemeenteraad Schiedam

Jessica Silva

Jessica Silva

gemeenteraadslid

Dick van Belle

Dick van Belle

Lid gemeenteraad Schiedam

Wouter Boender

Wouter Boender

Lid gemeenteraad Schiedam

Aad Verbeek

Aad Verbeek

Eerste opvolger fractie PvdA gemeenteraad Schiedam ; Lid algemeen bestuur

Maarten Groene

Maarten Groene

Voorzitter Afdeling Schiedam

Ali Hashem

Ali Hashem

Penningmeester afdeling Schiedam

Jos van Setten

Jos van Setten

secretaris

Bart Overzier

Bart Overzier

Penningmeester