Dick van Belle vraagt aandacht voor Pride-maand

19 juni 2024

Schriftelijke vragen over “Pride-maand in Schiedam”
Schiedam, 18 Juni 2024
Het is Pride-Maand!
Eigenlijk zou deze maand allang niet meer nodig moeten zijn. Toch zien we, ook in onze stad, dat de
tolerantie op dit gebied nog regelmatig onder druk staat of wéér onder druk is komen te staan.
De fractie van de Partij van de Arbeid Schiedam vindt het van het grootste belang dat iedereen in
Schiedam volledig ongehinderd een ander lief kan hebben en zichzelf vrij kan identificeren m.b.t. tot
gender. We zijn dan ook trots dat Schiedam een zogenaamde Regenboogstad is.
Daarom wil de fractie van de PvdA Schiedam graag weten:
• Heeft het college actie ondernemen om de Pride-maand onder de aandacht te brengen van
de Schiedammers of gaat het college dat nog doen?
• Zo ja, wat zijn de acties (geweest)?
• Zo niet, zijn er plannen om dit jaar op een ander tijdstip aandacht te schenken aan de
emancipatie van LHBTI+?
• Is het college bereid om in de toekomst meer aandacht te besteden aan Pride-maand?
We hopen dat het college het belang van o.a. voorlichting over onze verworven seksuele en
gendervrijheden onderschrijft en aandacht blijft besteden aan dit onderwerp. En om Kylian Mbappé
te citeren: “We moeten onze waarden koesteren: diversiteit, tolerantie en respect.”
Bij voorbaat dank voor de beantwoording,
Dick van Belle namens de fractie van de PvdA Schiedam