Op dinsdag 18 oktober diende Dik van Belle, namens ook D66 een motie in om het college op te roepen dat

• door middel van een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens Schiedam
aangedrongen moet worden op een luchthavenbesluit waarin in ieder geval de overlast voor
Schiedammers niet verder toeneemt en voor zover mogelijk juist geminimaliseerd wordt;
• deze brief tevens ter informatie aan de uiteindelijke (via Schiphol Group) mede-eigenaren van
RTHA ter beschikking moet worden gesteld (zijnde: de Staat der Nederlanden vertegenwoordigd
door de Minister van Financiën, alsmede de gemeenten Amsterdam en Rotterdam
vertegenwoordigd door hun resp. wethouders)

Motie M1 “Begrenzing groei en overlast RTHA”

 

 

 

Besluiten op basis van risico’s (juli 2019)

Ook de gemeente moet zijn huishoudboekje op orde hebben en houden. Naast de zomernota en de raadsvergadering in november waar de begroting besproken  wordt, krijgt de raad gedurende het jaar beleidsvoorstellen met financiële gevolgen. De PvdA zou graag aan deze voorstellen een risicoparagraaf toegevoegd zien om een weloverwogen besluit te nemen.

Lees de motie hier.

Aanpakken lerarentekort (juli 2019)

Alles valt en staat met de leerkracht voor de klas. In steeds meer steden wordt het lerarentekort nijpender. Het gaat dan niet alleen om het aantrekken van nieuwe docenten, leerkrachten. Leerkrachten binden aan de stad gaat niet vanzelf,  zeker niet in de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Een knelpunt wat de PvdA niet als opgave van het schoolbestuur ziet. De PvdA ziet dit als een maatschappelijk probleem. Als gemeente Schiedam kunnen we dit dan ook niet langer enkel bij de schoolbesturen laten liggen of bespreekpunt van de Strategische onderwijsagenda laten zijn. Een gezamenlijke aanpak, van gemeente en schoolbesturen is noodzakelijk. Daarom dienen wij een motie in met het verzoek te onderzoeken hoe het staat met de uitstroom van leerkrachten naar andere steden en te komen tot een gezamenlijke aanpak om het lerarentekort tegen te gaan. Lees de motie hier.