Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Waarom we gegevens nodig hebben

Partij van de Arbeid verwerkt persoonsgegevens van leden, donateurs en belangstellenden voor het beheren van de ledenadministratie, het ontvangen van donaties, het voeren van een financiële administratie, statistisch onderzoek, het voeren van campagnes en het gericht kunnen informeren over verschillende interessegebieden. Verder verwerken we IP adressen om er voor te zorgen dat onze websites goed functioneren en om onze websites te beschermen tegen kwaadwillenden. Ook verwerken we persoonsgegevens op grond van de wettelijke verplichting zoals omschreven in de Wet financiering politieke partijen.

Delen met anderen

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Partij van de Arbeid verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze websites en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken:

Van website bezoekers

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Van nieuwsbrief abonnees en/of geïnteresseerden

 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
 • IP adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Van donateurs

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
 • IP adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Van leden

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
 • IP adres
 • Interessegebieden
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Doordat wij een politieke partij zijn, zijn sommige gegevens die wij verwerken gevoelig. Dit omdat de betrokkenen hiermee politieke opvattingen kenbaar maken. Wij zijn ons hiervan bewust en hebben onze technische beveiligingsmaatregelen hierop afgestemd.

Hoe lang we gegevens bewaren

Partij van de Arbeid bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dit om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Na realisatie van de doelen kan het zo zijn dat we voor analyse doeleinden je gegevens geanonimiseerd bewaren.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws over de Partij van de Arbeid en/of ontwikkelingen binnen onze standpunten. Je e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Na toestemming, bewaren we jouw interessegebieden. Dit maakt het mogelijk om je te informeren over de thema’s die jij interessant vindt. Je kunt deze toestemming op ieder moment intrekken door een mail te sturen aan [email protected].

Cookies en soortgelijke technieken

Voor een overzicht val alle daadwerkelijk geplaatste cookies, al dan niet na toestemming, verwijzen we naar de cookiepagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om je pasfoto, paspoortnummer, de strook met nummers onderaan het paspoort en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Partij van de Arbeid zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Je kunt ons ook bereiken via:

Naam: Partij van de Arbeid
Bezoekadres: Leeghwaterplein 45, 2521 DB Den Haag
Postadres: Postbus 30204, 2500 GE Den Haag
Telefoon: 070-5500555
Website: www.pvda.nl
E–mailadres: [email protected]

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming (FG)

Partij van de Arbeid heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld.

Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebben over de bescherming van jouw persoonsgegevens tijdens het bezoeken van onze website, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op met onze FG.

Onze FG is te bereiken via [email protected]

Beveiliging

Partij van de Arbeid neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

(Bijgewerkt op 22 februari 2023)