Groenoord

De wijk Groenoord is als wijk volop in ontwikkeling. Op dit moment is er in Groenoord een herstructurering bezig. Er worden veel nieuwe woningen gebouwd als vervanging van verouderde woningbouw, waardoor er een gedeeltelijk nieuwe wijk ontstaat. Er wordt voornamelijk gebouwd aan seniorenwoningen en eengezinswoningen. Er is echter wel een achterstand op de herstructureringen ontstaan, de PvdA vindt het van belang dat deze achterstand wordt ingelopen.

Er is in de wijk veel activiteit om de sociale infrastructuur en de sociale cohesie te verbeteren. De PvdA wil dat in overleg met de bewoners verder wordt gewerkt aan verbetering van de sociale samenhang, zoals dit nu ook al gebeurt op plekken als het Zimmertje en de twee Groenoordhuizen. De herstructurering van de wijk biedt kansen om nieuwe impulsen te geven aan voorzieningen voor jongeren, starters en ouderen. In overleg met bewoners moet worden bekeken hoe dit het beste kan worden gerealiseerd.

Het is van groot belang dat de omgeving van het Bachplein en het Hof van Spaland wordt gemoderniseerd en een aantrekkelijk en modern centrum met een divers aanbod aan winkels en voorzieningen ontstaat. Het park dat ontstaat na oplevering van de A4, moet goed worden ingericht en waardevolle voorzieningen bieden aan bewoners van Schiedam Noord.