Kethel, Bijdorp en Tuindorp

De wijken Kethel, Bijdorp en Tuindorp zijn wijken in Schiedam die goed functioneren. Wijkbewoners zijn relatief tevreden over hun wijk en buurt en waarderen het aparte karakter ervan. De PvdA wil dat het aparte karakter van Bijdorp en het dorp Kethel beschermd wordt.

Voor Tuindorp is het van belang om de ontwikkelingen van de bebouwing in sportpark Kethel goed te volgen. De PvdA staat bebouwing in dit deel van Schiedam uitsluitend toe als gegarandeerd wordt dat de Groene Long intact blijft. De PvdA stelt bovendien als voorwaarde dat er goede oplossingen moeten worden gevonden voor het verkeer dat door de aanleg van nieuwbouw ontstaat.