Nieuwland

Nieuwland is een grote wijk met veel inwoners. In de wijk zijn al veel voorzieningen aanwezig. Er is goed openbaar vervoer, er zijn veel winkels en er is een wijkcentrum. Het eenzijdige, soms verouderde, woningaanbod wordt reeds vernieuwd.

Dit willen we krachtig doorzetten, onder andere door Woonplus op haar verantwoordelijkheid als sociale verhuurder te wijzen en te houden aan gemaakte afspraken. Door het gevarieerde woningaanbod komen meer koopkrachtige Schiedammers naar de wijk, wat kansen biedt voor lokale ondernemers.

De PvdA wil de komende jaren blijven inzetten op verbetering van deze wijk en het wijkactieprogramma zo goed mogelijk doen uitvoeren. De PvdA wil met bewoners in overleg om te kijken hoe er met groen in de wijk moet worden omgegaan. Ook wil de PvdA dat begraafplaats en crematorium Beukenhof goed met het openbaar vervoer bereikbaar is.