West

West is een wijk met twee gezichten. Aan de ene kant heeft de wijk een mooie uitstraling door fraaie gebieden als ten zuiden van de Burgemeester Knappertlaan en bij het Julianapark. Anderzijds is er aan de BK-laan, en ten noorden ervan, veel dichte bebouwing met weinig groen ertussen. De leefbaarheid in deze delen van de wijk staat onder druk door leegstand van panden.

De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in particuliere woningverbetering. De PvdA wil dat dit beleid doorgezet wordt en dat mensen goed worden ondersteund bij het verbeteren van hun woning. De PvdA wil dat de komende jaren extra wordt ingezet op funderingsherstel en brandpreventie. Een groot probleem in West is de waterproblematiek in delen van de wijk. De PvdA wil dat er een duurzame oplossing voor dit probleem wordt gevonden.

Om de leefomgeving prettiger te maken, wil de PvdA dat pleinen beter geschikt worden gemaakt voor sport en spel. Ook steunt de PvdA de initiatieven van bewoners bij wijkcentrum De Erker.