Centrum

De oude binnenstad vormt het hart van Schiedam. Met de vele monumenten en watergangen vormt onze binnenstad een uniek gebied binnen de Rijnmondregio. Het centrum vormt met een breed aanbod aan voorzieningen, een ontmoetingsplek voor Schiedammers en is een uithangbord voor gasten en toeristen. De PvdA Schiedam heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om dit mogelijk te maken.

Samen met Schiedammers en Schiedamse instellingen zijn er successen geboekt. Diverse historische panden zijn in oude staat hersteld met behulp van projecten als Werk aan de Winkel, het Wennekerpand heeft succes als cultuurtempel van Schiedam en beeldbepalende monumenten zijn in ere hersteld of herbouwd, zoals het Monopole en de Kameelmolen. Het krachtige beleid van de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat er veel is geïnvesteerd in de binnenstad.

Het werk is echter nog niet af. Zo is de leegstand in de binnenstad nog steeds een probleem. De economische crisis en de mogelijkheid om via internet spullen te bestellen hebben duidelijk gemaakt dat het huidige aanbod aan winkelruimte te groot is. Om het authentieke karakter van winkelen in Schiedam te behouden wil de PvdA daarom dat de winkelfunctie meer wordt geconcentreerd en winkelstraten direct buiten de binnenstad af worden gestoten. Dit moet de Hoogstraat ten goede komen. Bovendien wil de PvdA dat de woonfunctie wordt uitgebreid, zodat het centrum levendiger wordt.

Om particulieren en bedrijven te stimuleren hun panden op te knappen, pleit de PvdA voor het doorzetten van de verstrekking van investeringssubsidies. De PvdA wil inzetten op een mix van kleinschalige winkels en grotere ketens. Door middel van investeringssubsidies en goede contacten met grootwinkelbedrijven kan dit worden gerealiseerd.

Ter versterking van het westelijk deel van de binnenstad moet er een grote publiekstrekker komen als een markthal, bij voorkeur in of in de buurt van de Korenbeurs. De Schiedamse binnenhavens worden verder benut en er wordt gekeken naar uitbreiding van aanmeervoorzieningen voor historische en pleziervaartuigen. Om mensen van buiten Schiedam te trekken moeten de entrees van Schiedam aantrekkelijker worden gemaakt. Het opgeknapte viaduct bij de ’s-Gravelandseweg is hier een goed voorbeeld van. Om van Schiedam een echte toeristische trekpleister te maken moet de herkenbaarheid van de Molenroute worden vergroot.

De PvdA wil een goed evenementenbeleid dat erop is gericht vaker evenementen in de binnenstad te organiseren als de Brandersfeesten. De PvdA wil dat het vergunningsbeleid soepeler wordt, zodat ondernemers meer vrijheid krijgen bij het organiseren van activiteiten. Overlast voor omwonenden dient hierbij echter wel binnen redelijke proporties te blijven. De gebruiksmogelijkheden van het Stadserf moeten verder worden verruimd. Om de verbinding tussen het Stadserf en het parkje bij de ruïne Huis te Riviere te verbeteren, willen we een doorsteek vanaf het Stadserf realiseren. Ook is de PvdA voorstander van het vernieuwen van dit parkje.

Cameratoezicht dient alleen te worden ingezet als het nut daarvan is aangetoond en de kosten opwegen tegen de maatschappelijke baten.