Zuid

Zuid is een dichtbevolkte wijk, die gekenmerkt wordt door zijn aparte en dorps aandoende karakter. De onderlinge samenhang van bewoners is groot en de bereidheid tot het nemen van initiatief is bij bewoners van de Gorzen groot. De PvdA koestert dit en wenst waar mogelijk initiatieven uit de wijk te ondersteunen. Een voorbeeld van een initiatief van bewoners dat door de PvdA is omarmd, is het actiecomité ter voorkoming van sluiting van Zwembad Zuid. De PvdA heeft er in de gemeenteraad mede voor gezorgd dat Zwembad Zuid open is gebleven.

In de Gorzen bevindt zich een belangrijke winkelstraat, de Groenelaan. Mede door de grondige opknapbeurt in de afgelopen jaren is de aantrekkelijkheid van winkelen in de Groenelaan toegenomen. Door de economische crisis is leegstand echter een toenemend probleem. De PvdA wil dat de Groenelaan zo goed als mogelijk in stand wordt gehouden, dat leegstand tegen wordt gegaan en dat de Groenelaan wordt gekoesterd als dé winkelstraat van de Gorzen, die bovendien ook een belangrijke functie voor de wijk West heeft.

Het gebied rondom de Maasboulevard is aan nieuwe impulsen toe. De PvdA wil dat de Maasboulevard, mede in het kader van het zestigjarig bestaan, wordt opgeknapt en een recreatieterrein blijft voor alle Schiedammers. De PvdA wil dat op de plek van de voormalige kinderboerderij een voorziening wordt gerealiseerd die past bij de functie van het Maasboulevardterrein.

Een zorgpunt is zwaar vrachtverkeer op de Havendijk. De PvdA wenst zwaar vrachtverkeer te ontmoedigen. Een oplossing hiervoor, elders in dit verkiezingsprogramma te vinden (hoofdstuk Milieu en verkeer & vervoer), is het gebruik maken van een stadsdistributiecentrum. Vrachtwagens leveren hun goederen aan de rand van de stad af, waardoor de overlast binnen de stad beperkt wordt.