Bijdrage Jessie Silva tijdens de begrotingsbehandelingen.

8 november 2023

Deze week zijn de algemene politieke  beschouwingen in Schiedam. Lees hier de bijdrage van de PvdA terug , verwoord door Jessie Silva.

 

Voorzitter,

Turbulente weken maken we met elkaar mee. Over de grens op internationaal niveau, maar ook hier in ons eigen stadje. Een enorme diversiteit aan meningen in de stad, in onze raad, in onze fracties. Maar hebben we iets vergelijkbaars niet eerder meegemaakt?

Ook tijdens Corona stonden mensen soms lijnrecht tegenover elkaar. Soms binnen families, binnen gezinnen en ja, ook ik zat bijvoorbeeld met mijn partner niet altijd op 1 lijn als het ging om wat nou de beste oplossing of de juiste maatregelen moesten zijn.

Maar laten we de lessen uit die tijd meenemen, om het hier en daar iets soepeler te doen lopen met elkaar. Laten we met respect voor een ander geluid met elkaar in gesprek gaan en in gesprek blijven. Want ik blijf erbij, juist daar waar het soms schuurt, kom je tot mooie en waardevolle inzichten en oplossingen. En juist door in gesprek te gaan kom je er achter dat tegenstellingen makkelijk te overbruggen zijn en we meer overeenkomsten hebben dan je soms op het eerste oog zou denken. De PvdA roept op om te blijven kijken naar dat wat ons bindt!

In Schiedam staan we open voor alle mensen. De PvdA vindt dat al die mensen ook volwaardig mee moeten kunnen doen. Volwaardig meedoen kan alleen als basisvoorzieningen in de stad voor iedereen toegankelijk zijn. Geen hobbels, geen drempels, geen onzekerheden bij het meedoen in Schiedam. Iedereen moet het leven kunnen leiden zoals dat bij hem of haar past. Daarom dienen wij de motie: in ‘voorzieningen openbare ruimte voor iedereen toegankelijk’ in.

 

 

bestaanszekerheid 

We zitten in een fase van herstel en opbouw. Schiedammers zullen me aankijken. Huh, waar heeft ze het over.. Ja herstel en opbouw. Sommige mensen, en sommige generaties in meerdere mate hebben hun zaakjes aardig op orde. Maar er is ook een groep, waarvan een aanzienlijk deel onderdeel van de jongere generatie.. Een groep, die tijdens de coronaperiode net even in een cruciale fase van ontwikkeling on hold werd gezet. Keihard. En op alle vlakken. En nu alles weer kan, weer mag en open is, kunnen we vrolijk verder. Maar niet allemaal en niet zonder om te kijken en op te merken dat een steeds groter wordende groep een extra steuntje nodig heeft en daarom moeten we met elkaar investeren en ondersteunen om te compenseren voor de belemmeringen die deze groep voor de voeten geworpen krijgt. De PvdA is blij met het amendement besteding raadsinitiatieven en met name het onderdeel voor Schiedamse liefdadigheidsinstellingen die zich inzetten voor Schiedammers die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien, waarvoor we €250.000 reserveren.

Investeren willen we in een vroeg stadium doen. Zodat mensen niet door het ijs zakken. Zodat mensen niet kiezen voor het mijden van zorg. Daarom dienen wij de motie: ‘tegemoetkoming meerkosten zorg’ in.

 

Als pvda staan we ook pal voor de educatieve, bindende en economische waarde van onze schiedamse cultuursector. Dit is een onderdeel van onze stad waar de pvda fractie ontzettend trots op is. En doordat de indexatie van de subsidies de afgelopen lager is dan de daadwerkelijke inflatie, staan zij onder druk, te veel druk. Daarom dienen we samen met andere partijen een motie in die financiele hulp biedt aan onze cultuurinstanties.

 

Onze oververhitte woningmarkt piept en kraakt nog altijd en soms stapelen problemen zich op doordat doorstroming lastig is. Steeds meer jongeren blijven noodgedwongen thuiswonen na hun 27ste. Volgens cijfers van het CBS woont 1 op de 10 op zijn of haar 30e nog thuis. Dat zorgt voor lastige situaties. Daarom dienen wij de motie: kostendelersnorm naar 35 jaar in.

 

Voorzitter, ik noemde net de effecten van Corona, de uitdagingen op de woningmarkt, maar ik heb het nog niet gehad over de effecten van de crisissen op het gebied van onderwijs, koopkracht, klimaat en het vertrouwen in overheidsinstanties en politiek! Zoveel werk aan de winkel. Als Partij van de arbeid geloven wij in de kracht van arbeid en willen graag een steentje bijdragen aan het oplossen van de problemen op de arbeidsmarkt. Wij signaleren dat veel sectoren kampen met problemen in het vinden en behouden van personeel. Ook in de kinderopvang is dit een probleem. Locaties sluiten hun deuren omdat ze geen medewerkers hebben, maar soms worden zelfs bestaande contracten verbroken, waardoor ouders met de handen in het haar zitten. Omdat wij vinden dat het wegvallen van de kinderopvang een sneeuwbal-effect kan hebben op arbeidsdeelname van werkende of toetredende ouders, dienen wij de motie: aanpak personeelstekorten kinderopvang in.

kansen voor ieder kind 

 

Ik heb het vaker over potentie en perspectief gehad in deze raad. In dat licht moeten we het hebben over onderwijs. Over taal en over basisvaardigheden.

In het basisonderwijs doet meer dan 10% van de klassen het momenteel zonder bevoegde leraar. In het voortgezet onderwijs worden sommige vakken niet eens meer gegeven. Steeds meer lessen vallen uit, omdat er een gebrek is aan vakleerkrachten. Maar die kinderen moeten wel over, moeten wel eindexamen doen. Maar hoe dan? Met welk gereedschap en welke rugzak?

Door de lerarentekorten lopen grote groepen kinderen achterstanden op die ze hun hele leven niet meer kwijtraken. Ook in Schiedam. Daar moeten we iets aan doen!

 

Want veel van de problemen die we als stad ervaren, zijn geheel of gedeeltelijk op te lossen of kunnen we iig verzachten. Maar niet zonder goed onderwijs!

 

En potentie komt er niet vanzelf uit. Als ik niet word aangesproken op mijn potentie. Dan voel ik me waardeloos, dan ben ik minder waardevol voor mijn directe omgeving en de samenleving op korte en lange termijn. Dat geldt natuurlijk ook voor veel jongeren in de stad. Er zit zoveel potentie.. En we hebben als samenleving zoveel verwachtingen. Laten we die met elkaar verenigen en maximaal investeren met een kwaliteitsimpuls, zodat kinderen hun volle potentie kunnen benutten. Daarom dienen wij de motie kansengelijkheid achterstanden onderwijs in.

 

Want,

When you win, I win