Eerste opvolger fractie PvdA gemeenteraad Schiedam ; Lid algemeen bestuur

Aad Verbeek

Aad Verbeek

Over Aad Verbeek

Een overheid is een dienstverlener ten behoeve van de burgers. De kloof tussen burger en politiek moet worden verkleind door wederzijdse communicatie en begrip tussen burger en bestuur met ondersteuning van bewonersdeskundigen in de wijken.
Ik wil werken aan een stad die geen verzameling is van huizen maar  een goede stedenbouwkundige structuur verdient waarbij alle functies in een stad op elkaar zijn afgestemd.
Er moeten voldoende woningen komen voor alle inkomensgroepen.
De woningvoorraad in Schiedam moet worden afgestemd op de bevolkingssamenstelling van de stad.