Petra Zwang

Petra Zwang

Wethouder Schiedam 2022-2026

Armoedebeleid en Schuldhulpverlening Kinderopvang/ Voor- en vroegschoolse educatie Volwasseneneducatie en laaggeletterdheid Zorg en Welzijn - Wmo (m.u.v. Jeugdzorg) - Wijkondersteuningsteams - Samen Schiedam - Senioren Volksgezondheid Wijkregie en Burgerparticipatie
Wijnand de Leeuw

Wijnand de Leeuw

fractievoorzitter PvdA gemeenteraad Schiedam

Jessica Silva

Jessica Silva

gemeenteraadslid

Dick van Belle

Dick van Belle

Lid gemeenteraad Schiedam

Wouter Boender

Wouter Boender

Lid gemeenteraad Schiedam