Fractie

Petra Zwang

Petra Zwang

Wethouder Schiedam 2022-2026

Armoedebeleid en Schuldhulpverlening Kinderopvang/ Voor- en vroegschoolse educatie Volwasseneneducatie en laaggeletterdheid Zorg en Welzijn - Wmo (m.u.v. Jeugdzorg) - Wijkondersteuningsteams - Samen Schiedam - Senioren Volksgezondheid Wijkregie en Burgerparticipatie
Jessica Silva

Jessica Silva

fractievoorzitter PvdA gemeenteraad Schiedam

Dick van Belle

Dick van Belle

Lid gemeenteraad Schiedam

Wijnand de Leeuw

Wijnand de Leeuw

Lid gemeenteraad Schiedam

Wouter Boender

Wouter Boender

Lid gemeenteraad Schiedam