Wethouder Schiedam 2022-2026

Petra Zwang

Armoedebeleid en Schuldhulpverlening Kinderopvang/ Voor- en vroegschoolse educatie Volwasseneneducatie en laaggeletterdheid Zorg en Welzijn - Wmo (m.u.v. Jeugdzorg) - Wijkondersteuningsteams - Samen Schiedam - Senioren Volksgezondheid Wijkregie en Burgerparticipatie
Petra Zwang

Over Petra Zwang

14 010[email protected]

Mijn naam is Petra Zwang, ik ben 50 jaar en ik woon in Schiedam Woudhoek. Van huis uit ben ik onderwijzeres, maar ik heb ook nog kort in een verzorgingshuis gewerkt. Van jongs af aan ben ik gewend om naast mijn opleiding en werk vrijwilligerswerk te verrichten. Zo ben ik actief geweest bij de Schiedamse Watervrienden en bij turnvereniging THOR, maar ben ik ook ruim 10 jaar begeleider geweest bij de bootreizen van De Zonnebloem.

Tegenwoordig, sinds 2008 ben ik bestuurslid van de bewonersvereniging Woudhoek en in die hoedanigheid ook afgevaardigde bij het SOBO. Nadat ik dertien jaar voor het Openbaar Onderwijs in Rotterdam heb gewerkt, ben ik in 1998 bij het CED gaan werken. Bij het CED heb ik cursussen en producten ontwikkeld rond het thema dyslexie en was ik kennismanager zorg. Tevens werkte ik een aantal dagdelen in de week voor de gemeente Rotterdam aan het project “Integratie op school”. Sinds 2008 ben ik werkzaam bij de dienst Jeugd en Onderwijs van deze gemeente. Ik geef daar als teamleider leiding aan een beleidsteam. Nu ik 60 jaar ben, vind ik het een leuke uitdaging om op een andere manier iets voor de stad Schiedam te doen. Ik heb er dan ook zin in om mij de komende vier jaren in te zetten in ons gemeentebestuur.